National APF Training Academy
  1. नेपाल सरकारको मिति २०६४ साल असोज ३० गतेको निर्णय अनुसार सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकको कमाण्डमा २४० जनाको दरबन्दी स्विकृत भई काठमाण्डौबाट २१ कि.मि. उत्तर नुवाकोट जिल्लाको साबिक ककनी .... View More

Notices

Academic Director

Commander
Oabhi Kumar Khatri
DIG
National APF Academy